Söktermen självsäker har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
självsäker presumptuous
självsäker (a) [beteende] cocksure (a) [beteende]
självsäker (a) [uppförande] cocksure (a) [uppförande]
självsäker (a) [uppförande] overconfident (a) [uppförande]
självsäker (a) [uppförande] cocky (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
självsäker (a) [uppförande] positive (a) [uppförande]
självsäker (a) [uppförande] assertive (a) [uppförande]
självsäker (a) [beteende] self-confident (a) [beteende]
självsäker (a) [uppförande] self-confident (a) [uppförande]
självsäker (a) [uppförande] assured (a) [uppförande]
självsäker (a) [uppförande] confident (a) [uppförande]
självsäker (a) [beteende] self-assured (a) [beteende]
självsäker (a) [uppförande] self-assured (a) [uppförande]
självsäker (a) [uppförande] sure of oneself (a) [uppförande]
självsäker confident
självsäker self-confident