Söktermen skörd har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
skörd (n) [hortikultur] (u) produce (n) [hortikultur]
skörd (n) [hortikultur] (u) yield (n) [hortikultur]
skörd (u) crop
skörd (n) [agrikultur] (u) crop (n) [agrikultur]
skörd (u) harvest
SV Svenska EN Engelska
skörd (n) [agrikultur] (u) harvest (n) [agrikultur]
skörd (u) crops
SV Synonymer för skörd EN Översättningar
alster [produkt] product
avkastning [produkt] (u yield
rest [återstod] (u vestige
överskott [återstod] n excess
saldo [återstod] n balance
profit [återstod] (u rake-off (informal)
förtjänst [återstod] (u gainings
vinst [återstod] (u gain
inkomst [återstod] (u emolument (formal)
behållning [återstod] profit
framställning [tillverkning] (u exposé
fabrikation [tillverkning] (u manufacture
produkter [tillverkning] products
resultat [tillverkning] n result
utbyte [tillverkning] n yield
odling [tillverkning] (u cultivation
alstring [tillverkning] generation
produktion [tillverkning] (u production
växtlighet [avkastning] vegetation
gröda [avkastning] harvest