Söktermen skada har 35 resultat
SV Svenska EN Engelska
skada (n) [förfång] detriment (n) [förfång] (formal)
skada (v) [hälsa]
 • skadad
affect (v) [hälsa]
 • affected
 • affect
 • affect
 • affected
 • affected
skada (n) [förfång]
 • skadad
harm (n) [förfång]
 • harmed
 • harm
 • harm
 • harmed
 • harmed
skada (n) [otjänst]
 • skadad
harm (n) [otjänst]
 • harmed
 • harm
 • harm
 • harmed
 • harmed
skada (v) [rykte]
 • skadad
harm (v) [rykte]
 • harmed
 • harm
 • harm
 • harmed
 • harmed
SV Svenska EN Engelska
skada (v) [tillfoga skada]
 • skadad
harm (v) [tillfoga skada]
 • harmed
 • harm
 • harm
 • harmed
 • harmed
skada corruption
skada
 • skadad
corrupt
 • corrupted
 • corrupt
 • corrupt
 • corrupted
 • corrupted
skada (n) [fysisk] lesion (n) [fysisk]
skada (n) [allmän]
 • skadad
harm (n) [allmän]
 • harmed
 • harm
 • harm
 • harmed
 • harmed
skada (n) [harm, hurt, damage] detriment (n) [harm, hurt, damage] (formal)
skada (n) [otjänst] disservice (n) [otjänst]
skada (n) [medicin] trauma (n) [medicin]
skada (n) [medicin] traumatism (n) [medicin]
skada (n) [fysisk]
 • skadad
wound (n) [fysisk]
 • wounded
 • wound
 • wound
 • wounded
 • wounded
skada injury
skada (n) [fysisk] injury (n) [fysisk]
skada (n) [föremål]
 • skadad
damage (n) [föremål]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada
 • skadad
impair
 • impaired
 • impair
 • impair
 • impaired
 • impaired
skada (v) [effekt]
 • skadad
impair (v) [effekt]
 • impaired
 • impair
 • impair
 • impaired
 • impaired
skada (v) [hälsa]
 • skadad
impair (v) [hälsa]
 • impaired
 • impair
 • impair
 • impaired
 • impaired
skada
 • skadad
damage
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (n v) [abstract measure of something not being intact; harm]
 • skadad
damage (n v) [abstract measure of something not being intact; harm]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (n) [allmän]
 • skadad
damage (n) [allmän]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (v) [effekt]
 • skadad
damage (v) [effekt]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (n) [förfång]
 • skadad
damage (n) [förfång]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (v) [hälsa]
 • skadad
damage (v) [hälsa]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (n) [otjänst]
 • skadad
damage (n) [otjänst]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (v) [rykte]
 • skadad
damage (v) [rykte]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (v) [tillfoga skada]
 • skadad
damage (v) [tillfoga skada]
 • damaged
 • damage
 • damage
 • damaged
 • damaged
skada (v) [transitiv]
 • skadad
hurt (v) [transitiv]
 • hurt
 • hurt
 • hurt
 • hurt
 • hurt
skada detriment (formal)
skada
 • skadad
wound
 • wounded
 • wound
 • wound
 • wounded
 • wounded
skada
 • skadad
hurt
 • hurt
 • hurt
 • hurt
 • hurt
 • hurt
skada
 • skadad
harm
 • harmed
 • harm
 • harm
 • harmed
 • harmed
SV Synonymer för skada EN Översättningar
men [kroppsfel] n maar
sticka [sarga] (informal naald
skära [sarga] sny
sår [kroppsskada] n wond
sjukdom [kroppsskada] (u siekte
skrapa [såra] raamwisser (n v)
slå [överfalla] slaan
fel [lyte] n fout