Söktermen skam har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
skam (u) discredit
skam (n) [allmän] (u) discredit (n) [allmän]
skam (n) [allmän] (u) disgrace (n) [allmän]
skam (n) [situation] (u) disgrace (n) [situation]
skam (n) [allmän] (u) reproach (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
skam (n) [allmän] (u) shame (n) [allmän]
skam (n) [känslor] (u) shame (n) [känslor]
skam (n) [situation] (u) shame (n) [situation]
skam (n) [känslor] (u) embarrassment (n) [känslor]
skam (n) [känslor] (u) abashment (n) [känslor]
skam (u) shame
skam (u) disgrace
skam (u) dishonour
SV Synonymer för skam EN Översättningar
skandal [skändlighet] (u skandale (n)
samvete [blygsel] n samvittighed
ånger [blygsel] (u anger (n)
förtal [vanära] n bagvaskelse (n v)
dåligt rykte [vanära] n give et dårligt rygte (v)