Söktermen skarpsinne har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
skarpsinne (n) [omdömesförmåga] {n} keen perception (n) [omdömesförmåga]
skarpsinne (n) [skärpa] {n} acuity (n) [skärpa] (formal)
skarpsinne (n) [skärpa] {n} keenness (n) [skärpa]
skarpsinne (n) [skärpa] {n} acuteness (n) [skärpa]
skarpsinne (n) [allmän] {n} sagacity (n) [allmän] (formal)
SV Svenska EN Engelska
skarpsinne {n} sagacity (formal)
skarpsinne (n) [quickness of perception or discernment] {n} acumen (n) [quickness of perception or discernment] (formal)
skarpsinne {n} acumen (formal)
skarpsinne (n) [sinne] {n} brilliance (n) [sinne]
skarpsinne (n) [uppförande] {n} perspicacity (n) [uppförande] (formal)
skarpsinne (n) [omdömesförmåga] {n} discernment (n) [omdömesförmåga]
skarpsinne (n) [sinne] {n} smartness (n) [sinne]
skarpsinne (n) [sinne] {n} wits (n) [sinne]
skarpsinne (n) [sinne] {n} wit (n) [sinne]
skarpsinne (n) [sinne] {n} intelligence (n) [sinne]
skarpsinne (n) [sinne] {n} brightness (n) [sinne]
skarpsinne {n} acuity (formal)
SV Synonymer för skarpsinne EN Översättningar
vett [intelligens] n savvy
förstånd [intelligens] n brain
förnuft [intelligens] sanity
själsgåvor [intelligens] abilities
fattningsförmåga [intelligens] (u comprehension
anlag [intelligens] n embryo
utrustning [intelligens] (u equipment
gåvor [intelligens] donations
gnista [intelligens] (u spark
begåvning [intelligens] (u talent
intelligens [skarpblick] (u intelligence
klokhet [skarpblick] (u prudence
förutseende [skarpblick] n forethoughtful (adj)
subtilitet [skarpblick] (u subtlety
visdom [förnuft] u wisdom
omdöme [förnuft] n discretion
vidsynthet [förnuft] (u tolerance
framsynt [framsynthet] forethoughtful (adj)
förtänksamhet [framsynthet] (u circumspection (formal)
omdömesförmåga [förstånd] (u keen perception