Söktermen skicklig har 33 resultat
SV Svenska EN Engelska
skicklig (a) [erfaren] practiced (a) [erfaren]
skicklig (a) [person] proficient (a) [person]
skicklig (a) [händig] artful (a) [händig]
skicklig (adj) [skillful] deft (adj) [skillful]
skicklig (a) [person] deft (a) [person]
SV Svenska EN Engelska
skicklig (a) [person] dextrous (a) [person]
skicklig (a) [person] dexterous (a) [person]
skicklig (a) [person] adroit (a) [person]
skicklig (a) [yrke] capable (a) [yrke]
skicklig (a) [skicklighet] accomplished (a) [skicklighet]
skicklig (a) [händig] skilled (a) [händig]
skicklig (adj) [having or showing skill] skilled (adj) [having or showing skill]
skicklig (a) [erfaren] skilled (a) [erfaren]
skicklig skilled
skicklig (a) [person] competent (a) [person]
skicklig (a) [yrke] skillful (a) [yrke]
skicklig (a) [yrke] competent (a) [yrke]
skicklig able
skicklig (a) [yrke] able (a) [yrke]
skicklig (a) [händig] skillful (a) [händig]
skicklig (a) [person] skillful (a) [person]
skicklig (adj) [possessing skill] skillful (adj) [possessing skill]
skicklig (a) [erfaren] experienced (a) [erfaren]
skicklig (a) [händig] skilful (a) [händig]
skicklig (a) [person] skilful (a) [person]
skicklig (a) [yrke] skilful (a) [yrke]
skicklig clever
skicklig (a) [person] ambidextrous (a) [person]
skicklig (a) [person] handy (a) [person]
skicklig deft
skicklig adept
skicklig skillful
skicklig ably
SV Synonymer för skicklig EN Översättningar
sakkunnig [insatt] experto {m}
hemma [insatt] en casa
kunnig [insatt] hábil
förtrogen [insatt] (invariable versado
erfaren [insatt] sofisticado
vederhäftig [förtrogen med] solvente {m}
kompetent [förtrogen med] capaz
kapabel [förtrogen med] capaz
duglig [förtrogen med] idóneo
duktig [förtrogen med] talentoso
styv [förtrogen med] tirante {m}
tränad [förtrogen med] entrenado
van [rutinerad] avezado
framstående [rutinerad] bueno
händig [med verklighetssinne] ambidiestro
saklig [med verklighetssinne] serio
nykter [med verklighetssinne] sereno
prosaisk [med verklighetssinne] prosaico
metodisk [med verklighetssinne] sistemático
systematisk [med verklighetssinne] sistemático