Söktermen skilja har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
skilja sever
skilja (v) [gräns] sever (v) [gräns]
skilja (v) [to deviate] depart (v) [to deviate]
skilja separate
skilja (v) [gräns] separate (v) [gräns]
SV Svenska EN Engelska
skilja (v) [separera] separate (v) [separera]
skilja (v) [skiljevägg] separate (v) [skiljevägg]
skilja part
skilja (v) [separera] dissociate (v) [separera]
skilja (v) [separera] disassociate (v) [separera]
skilja divide
skilja (v) [jämförelse] differentiate (v) [jämförelse]
skilja (v) [olikhet] differentiate (v) [olikhet]
skilja (v) [to distinguish] discriminate (v) [to distinguish]
SV Synonymer för skilja EN Översättningar
avsöndra [avdela] secrete
klippa av [utstaka gränser för] snip
binda [utstaka gränser för] bind
inrama [utstaka gränser för] frame
omsluta [utstaka gränser för] enfold
kanta [utstaka gränser för] trim
begränsa [utstaka gränser för] delimit
ta ifrån [beröva] take away
avhända [beröva] deprive
lösgöra [avskilja] detach
avlägsna [avskilja] take away
sönderdela [avskilja] decompose
sortera [avskilja] sort
filtrera [avskilja] filter
destillera [avskilja] distill
dela upp [avskilja] divide
hugga av [avskilja] sever
avskeda [avsätta] discharge
utesluta [avsätta] eliminate (informal)
relegera [avsätta] expel