Söktermen skiljaktig har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
skiljaktig (a) [allmän] diverging (a) [allmän]
skiljaktig different
skiljaktig (a) [allmän] divergent (a) [allmän]
SV Synonymer för skiljaktig EN Översättningar
stridig [väsensskild] clashing
motsägande [väsensskild] contradictory
motsatt [väsensskild] antipathetic
inkompatibel [väsensskild] incompatible
inkonsekvent [väsensskild] abnormal
oförenlig [väsensskild] clashing
skild [olikartad] separate
avvikande [olikartad] diverging
främmande [olikartad] outlandish
divergerande [olikartad] divergent
annan [olikartad] other
annorlunda [olikartad] unusual
växlande [olikartad] alternate
skiftande [olikartad] alternate
olik [olikartad] diverse
olika [helt annan] diverse
delad [motsägande] forked
omaka [motsägande] ill-assorted
stridande [motsatt] (invariable fighter
kluven [motsatt] ambivalent