Söktermen skrytsam har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
skrytsam (a) [uppförande] braggart (a) [uppförande] (arch.)
skrytsam (a) [uppförande] boasting (a) [uppförande]
skrytsam boastful
skrytsam (a) [uppförande] boastful (a) [uppförande]
skrytsam (a) [uppförande] big-mouthed (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
skrytsam (a) [uppförande] showy (a) [uppförande]
skrytsam (a) [uppförande] ostentatious (a) [uppförande]
skrytsam vainglorious
SV Synonymer för skrytsam EN Översättningar
överlägsen [viktig] pre-eminent (formal)
högmodig [viktig] uppity
stursk [viktig] arrogant
säker [viktig] sure
dryg [viktig] uppity
inbilsk [viktig] stuck-up (informal)
stöddig [viktig] cocky
mallig [viktig] uppity
utmanande [avsiktligt uppseendeväckande] defiant
demonstrativ [avsiktligt uppseendeväckande] demonstrative
ostentativ [avsiktligt uppseendeväckande] ostentatious
högfärdig [uppblåst] uppity
anspråksfull [uppblåst] pretentious
bombastisk [uppblåst] grandiloquent (formal)
självsäker [uppblåst] presumptuous
morsk [uppblåst] mettlesome
självbelåten [uppblåst] complacent
viktig [uppblåst] essential
snobbig [uppblåst] uppity
fåfäng [uppblåst] futile