Söktermen slöhet har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
slöhet (n) [uppförande] (u) indolence (n) [uppförande]
slöhet (n) [uppförande] (u) laziness (n) [uppförande]
slöhet (u) sloth
slöhet (n) [uppförande] (u) stolidity (n) [uppförande]
slöhet (n) [uppförande] (u) stolidness (n) [uppförande]
SV Synonymer för slöhet EN Översättningar
flegma [lojhet] n phlegm
lättja [lojhet] sloth
passivitet [lojhet] (u lack of interest
indolens [lojhet] (u laziness
tröghet [lojhet] (u inertia
inaktivitet [overksamhet] (u stagnation
livlöshet [overksamhet] deadness
letargi [overksamhet] (u lethargy
apati [overksamhet] (u stupor
liknöjdhet [efterlåtenhet] (u indifference
svaghet [efterlåtenhet] (u failing
slapphet [efterlåtenhet] (u sloppiness
likgiltighet [håglöshet] (u indifference
känslolöshet [håglöshet] (u impassivity
dumhet [försoffning] (u silliness
håglöshet [lättja] (u indifference