Söktermen slackness har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
slackness slakhet

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för slackness SV Översättningar
laxity [freedom] slapphet (u)
liberty [freedom] frihet (u)
arrogance [freedom] påflugenhet (u)
latitude [freedom] bredd (u)
effrontery [freedom] påflugenhet (u)
licence [freedom] självsvåld
neglect [extravagance] försumma
carelessness [extravagance] vårdslöshet (u)
waste [extravagance] avfalls-
folly [extravagance] (formal dumhet (u)
improvidence [extravagance] (formal lättsinne {n}