Söktermen Slaget vid Helms klyfta har ett resultat
Hoppa till

SV EN Översättningar för vid

vid about
vid by
vid (o) [läge] by (o) [läge]
vid (o) [möjlighet] in case of (o) [möjlighet]
vid (a) [storlek] broad (a) [storlek]
vid at
vid (o) [närhet] at (o) [närhet]
vid (o) [tid] at (o) [tid]
vid (o) [närhet] in (o) [närhet]
vid (o) [läge] near (o) [läge]

SV EN Översättningar för klyfta

klyfta (u)
 • klyftad
gap
 • gapped
 • gap
 • gap
 • gapped
 • gapped
klyfta (n) [frukt] (u)
 • klyftad
section (n) [frukt]
 • sectioned
 • section
 • section
 • sectioned
 • sectioned
klyfta (n) [yta] (u)
 • klyftad
crack (n) [yta]
 • cracked
 • crack
 • crack
 • cracked
 • cracked
klyfta (n) [yta] (u)
 • klyftad
burst (n) [yta]
 • burst
 • burst
 • burst
 • burst
 • burst
klyfta (n) [geologi] (u) glen (n) [geologi]
klyfta (u) ravine
klyfta (n) [constitutive bulb of garlic] (u) clove (n) [constitutive bulb of garlic]
klyfta (n) [yta] (u)
 • klyftad
fissure (n) [yta]
 • fissured
 • fissure
 • fissure
 • fissured
 • fissured
klyfta (n) [difference of opinion] (u) chasm (n) [difference of opinion]
klyfta (n) [geologi] (u) chasm (n) [geologi]