Söktermen slam the door in someone's face har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för slam

slam smäll (u)
slam (v) [door]
 • slammed
 • slam
 • slam
 • slammed
 • slammed
smälla (v) [door]
 • smälld
slam (v) [door] smälla igen (v) [door]
slam slå igen

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för door

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

EN SV Översättningar för face

face (n) [building] fasad (n) [building]
face ansikte {n}
face (n) [anatomy] ansikte (n) {n} [anatomy]
face (v) [confront]
 • faced
 • face
 • face
 • faced
 • faced
möta (v) [confront]
 • mött
face (v) [problem]
 • faced
 • face
 • face
 • faced
 • faced
möta (v) [problem]
 • mött
face (v) [confront]
 • faced
 • face
 • face
 • faced
 • faced
trotsa (v) [confront]
 • trotsad
face (v) [confront] se i vitögat (v) [confront]
face (n) [expression] min (n) [expression] (u)
face (n) [building] framsida (n) [building] (u)
face (n) [objects] framsida (n) [objects] (u)