Söktermen slita sönder har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
slita sönder (v) [kläder] rend (v) [kläder] (literature)
slita sönder (v) [kläder] shred (v) [kläder]
slita sönder (v) [kläder] tear up (v) [kläder]
slita sönder (v) [papper] tear up (v) [papper]
slita sönder (v) [kläder] tear to shreds (v) [kläder]
SV Svenska EN Engelska
slita sönder (v) [kläder] tear to ribbons (v) [kläder]
slita sönder (v) [kläder] tear into shreds (v) [kläder]
slita sönder (v) [kläder] tear into ribbons (v) [kläder]
slita sönder (v) [kläder] rip up (v) [kläder]
slita sönder (v) [papper] rip up (v) [papper]
slita sönder (v) [kläder] tear apart (v) [kläder]
slita sönder (v) [papper] tear apart (v) [papper]
slita sönder lacerate
slita sönder rend (literature)

SV EN Översättningar för slita

slita (v) [arbete] slog (v) [arbete] (informal)
slita (v) [arbete] toil (v) [arbete]
slita (v) [arbete] plod (v) [arbete]
slita (v) [arbete] drudge (v) [arbete]
slita (v) [arbete] slave (v) [arbete]
slita (v) [arbete] labor (v) [arbete]
slita (v) [arbete] slave away (v) [arbete]
slita (v) [arbete] plod on (v) [arbete]
slita (v) [föremål] pull out (v) [föremål]
slita (v) [föremål] rend (v) [föremål] (literature)

SV EN Översättningar för sönder

SV Synonymer för slita sönder EN Översättningar
trasa sönder [riva sönder] tear to rags
riva [riva sönder] ravel