Söktermen slogan har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
slogan (u) slogan
slogan (n) [phrase associated with a product, used in advertising] (u) slogan (n) [phrase associated with a product, used in advertising]
slogan (n) [reklam] (u) slogan (n) [reklam]
slogan (n) [reklam] (u) catch phrase (n) [reklam]
slogan (n) [reklam] (u) catchword (n) [reklam]
SV Synonymer för slogan EN Översättningar
slagord [bevingat ord] n catchphrase
fras [bevingat ord] (u phrase
citat [bevingat ord] n citation
aforism [bevingat ord] (u aphorism
ordstäv [bevingat ord] n byword
bevingad [bevingat ord] winged
lösenord [fältrop] n password
lösen [fältrop] (u (invariable) countersign
motto [fältrop] n motto
devis [fältrop] (u device
valspråk [fältrop] n motto
paroll [fältrop] (u watchword
formel [modeord] (u formula
kliché [modeord] (u cliche
maxim [visdomsord] (u maxim
ordspråk [visdomsord] n byword
sentens [visdomsord] maxim
gnom [visdomsord] (u gnome
tänkespråk [visdomsord] adage
levnadsregel [motto] (u maxim
EN Engelska SV Svenska
slogan (u) slogan
slogan (n) [phrase associated with a product, used in advertising] (u) slogan (n) [phrase associated with a product, used in advertising]
slogan (n) [reklam] (u) slogan (n) [reklam]
slogan (n) [reklam] (u) catch phrase (n) [reklam]
slogan (n) [reklam] (u) catchword (n) [reklam]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för slogan SV Översättningar
maxim [saying] sentens
proverb [saying] ordstäv {n}
cliché [saying] klyscha (u)
motto [saying] valspråk {n}
aphorism [saying] aforism (u)
adage [saying] tänkespråk
axiom [language] axiom {n}
legend [language] sägen
device [language] device
saying [maxim] ordspråk {n}
byword [maxim] ordspråk {n}
expression [speech] uttryck {n}
locution [speech] talesätt {n}
utterance [speech] yttrande {n}
idiom [speech] idiom {n}
phrase [speech] fras (u)
precept [proverb] rättesnöre {n}
joke [quip] lustighet (u)
pun [quip] vits
witticism [quip] kvickhet (u)