Söktermen sluka har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
sluka
 • slukad
gobble
 • gobbled
 • gobble
 • gobble
 • gobbled
 • gobbled
sluka (v) [mat]
 • slukad
gobble (v) [mat]
 • gobbled
 • gobble
 • gobble
 • gobbled
 • gobbled
sluka (v) [mat] gulp down (v) [mat]
sluka
 • slukad
devour
 • devoured
 • devour
 • devour
 • devoured
 • devoured
sluka (v) [allmän]
 • slukad
devour (v) [allmän]
 • devoured
 • devour
 • devour
 • devoured
 • devoured
SV Svenska EN Engelska
sluka (v) [mat]
 • slukad
devour (v) [mat]
 • devoured
 • devour
 • devour
 • devoured
 • devoured
sluka (v) [nautisk]
 • slukad
engulf (v) [nautisk]
 • engulfed
 • engulf
 • engulf
 • engulfed
 • engulfed
sluka (v) [nautisk]
 • slukad
ingulf (v) [nautisk]
 • ingulfed
 • ingulf
 • ingulf
 • ingulfed
 • ingulfed
sluka
 • slukad
swallow
 • swallowed
 • swallow
 • swallow
 • swallowed
 • swallowed
sluka
 • slukad
gulp
 • gulped
 • gulp
 • gulp
 • gulped
 • gulped
SV Synonymer för sluka EN Översättningar
tyda [tolka] decipher
dechiffrera [tolka] decipher
uppfatta [tolka] perceive
förstå [tolka] understand
ögna igenom [tolka] skip through
läsa [tolka] read
acceptera [nappa på] accept
anta [nappa på] suppose
gå på [nappa på] attend
svälja [nappa på] gulp
nappa [nappa på] take
vräka [vräka i sig] evict
konsumera [göra slut på] consume
förtära [göra slut på] devour
tära på [göra slut på] make inroads upon
använda [göra slut på] employ
begagna [göra slut på] use
förslösa [göra slut på] fritter away
slösa [göra slut på] squander
ge ut [göra slut på] dispense