Söktermen smärta har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
smärta (n) [fysisk förnimmelse] (u) affliction (n) [fysisk förnimmelse]
smärta (u)
 • smärtad
pain
 • pained
 • pain
 • pain
 • pained
 • pained
smärta (n) [fysisk förnimmelse] (u)
 • smärtad
pain (n) [fysisk förnimmelse]
 • pained
 • pain
 • pain
 • pained
 • pained
smärta (n) [fysisk förnimmelse] (u) suffering (n) [fysisk förnimmelse]
smärta (n) [medicin] (u)
 • smärtad
stab (n) [medicin]
 • stabbed
 • stab
 • stab
 • stabbed
 • stabbed
SV Svenska EN Engelska
smärta (u)
 • smärtad
pang
 • panged
 • pang
 • pang
 • panged
 • panged
smärta (u)
 • smärtad
distress
 • distressed
 • distress
 • distress
 • distressed
 • distressed
smärta (u)
 • smärtad
anguish
 • anguished
 • anguish
 • anguish
 • anguished
 • anguished
smärta (u)
 • smärtad
twinge
 • twinged
 • twinge
 • twinge
 • twinged
 • twinged
smärta (u) grief
SV Synonymer för smärta EN Översättningar
elände [sorg] n misery
ve [sorg] (u woe (literature)
lidande [sorg] n suffering
olycka [sorg] (u unhappiness
grämelse [sorg] worry
bedrövelse [sorg] n grief
kval [dysterhet] n agony
nedstämdhet [dysterhet] (u discouragement
sorg [dysterhet] (u grief
beklämning [dysterhet] (u anxiety
plåga [pina] torment
tortyr [pina] (u torture
ofärd [olycksöde] destruction
hemsökelse [olycksöde] (u visitation
nöd [olycksöde] (u neediness
misär [olycksöde] (u misery
fördärv [olycksöde] n undoing
undergång [olycksöde] (u doom
värka [göra ont] ache
värk [plåga] (u ache