Söktermen smörja har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
smörja
 • smord
anoint
 • anointed
 • anoint
 • anoint
 • anointed
 • anointed
smörja (v) [teknisk]
 • smord
lubricate (v) [teknisk]
 • lubricated
 • lubricate
 • lubricate
 • lubricated
 • lubricated
smörja (n) [jord] gunk (n) [jord]
smörja (n) [skandal]
 • smord
scandal (n) [skandal]
 • scandaled
 • scandal
 • scandal
 • scandaled
 • scandaled
smörja (n) [allmän] hooey (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
smörja (n) [vikt] bosh (n) [vikt] (informal)
smörja (n) [vikt] senseless talk (n) [vikt]
smörja (n) [vikt] hogwash (n) [vikt] (slang)
smörja (n) [vikt] balderdash (n) [vikt] (arch.)
smörja (n) [allmän] kitsch (n) [allmän]
smörja (v) [teknisk]
 • smord
oil (v) [teknisk]
 • oiled
 • oil
 • oil
 • oiled
 • oiled
smörja
 • smord
oil
 • oiled
 • oil
 • oil
 • oiled
 • oiled
smörja (v) [religion]
 • smord
anoint (v) [religion]
 • anointed
 • anoint
 • anoint
 • anointed
 • anointed
smörja (v) [allmän]
 • smord
anoint (v) [allmän]
 • anointed
 • anoint
 • anoint
 • anointed
 • anointed
smörja (n) [kvalitet]
 • smord
trash (n) [kvalitet]
 • trashed
 • trash
 • trash
 • trashed
 • trashed
smörja (v) [allmän]
 • smord
grease (v) [allmän]
 • greased
 • grease
 • grease
 • greased
 • greased
smörja (n) [moral] filth (n) [moral]
smörja (n) [skandal] dirt (n) [skandal]
smörja (n) [vikt]
 • smord
bullshit (n) [vikt] (slang)
 • bullshitted
 • bullshit
 • bullshit
 • bullshitted
 • bullshitted
smörja (n) [allmän]
 • smord
bullshit (n) [allmän] (slang)
 • bullshitted
 • bullshit
 • bullshit
 • bullshitted
 • bullshitted
smörja (n) [vikt] nonsense (n) [vikt]
smörja (v) [jord]
 • smord
daub (v) [jord]
 • daubed
 • daub
 • daub
 • daubed
 • daubed
smörja (v) [lotion]
 • smord
smear (v) [lotion]
 • smeared
 • smear
 • smear
 • smeared
 • smeared
smörja (v) [jord]
 • smord
smear (v) [jord]
 • smeared
 • smear
 • smear
 • smeared
 • smeared
smörja (n) [moral]
 • smord
trash (n) [moral]
 • trashed
 • trash
 • trash
 • trashed
 • trashed
smörja
 • smord
daub
 • daubed
 • daub
 • daub
 • daubed
 • daubed
smörja
 • smord
grease
 • greased
 • grease
 • grease
 • greased
 • greased
smörja
 • smord
lubricate
 • lubricated
 • lubricate
 • lubricate
 • lubricated
 • lubricated
smörja
 • smord
muck
 • mucked
 • muck
 • muck
 • mucked
 • mucked
SV Synonymer för smörja EN Översättningar
dumheter [larv] (up Flause {f}
nonsens [larv] (invariable Geschwafel {n}
prat [larv] n Gespräch {n}
strunt [larv] Kauderwelsch {n}
trams [larv] n dummes Zeug (n)
tjafs [larv] n Gewäsch {n}
svammel [nonsens] n Verbosität {f}
dravel [nonsens] Kauderwelsch {n}
larv [nonsens] (u Wurm {m}
rappakalja [nonsens] (u Kauderwelsch {n}
understödja [befordra] helfen
olja [befordra] Erdöl {n}
underlätta [befordra] fördern
avskräde [rester] n Müll {m}
bråte [rester] n Wirrwarr {m}
biprodukt [rester] (u Nebenprodukt {n}
sopor [rester] (up Kehricht (m)
skräp [rester] n Unsinn {m}
kompost [rester] (u Biomüll {m}
avskrap [rester] n Abschabsel {n}