Söktermen smutsa ner har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
smutsa ner (v) [smörja ner] muddy (v) [smörja ner]
smutsa ner (v) [smörja ner] begrime (v) [smörja ner]

SV EN Översättningar för smutsa

smutsa (v) [person] blacken (v) [person]
smutsa (v) [person] sully (v) [person] (formal)
smutsa (v) [rykte] sully (v) [rykte] (formal)
smutsa (v) [person] besmirch (v) [person] (formal)
smutsa make dirty
smutsa soil (formal)

SV EN Översättningar för ner

ner (o) [kvantitet] down (o) [kvantitet]
ner (o) [byggnad] downstairs (o) [byggnad]
SV Synonymer för smutsa ner EN Översättningar
fläcka [orena] blacken
vanhelga [orena] desecrate
söla [orena] loiter
besudla [orena] taint
röra till [stöka till] botch
dra ner [stöka till] unzip
smeta [kleta] smear
smörja ner [kleta] begrime
söla ner [grisa ner] bedaub
grisa [grisa ner] farrow