Söktermen smutsig har 36 resultat
SV Svenska EN Engelska
smutsig (a) [lortig] foul (a) [lortig]
smutsig (a) [kommentar] indecent (a) [kommentar]
smutsig (a) [smutsfärgad] grimy (a) [smutsfärgad]
smutsig (a) [smutsfärgad] scruffy (a) [smutsfärgad]
smutsig (a) [allmän] grubby (a) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
smutsig mucky
smutsig (a) [lortig] mucky (a) [lortig]
smutsig (a) [skor] mucky (a) [skor]
smutsig foul
smutsig (adj) [covered with grime] grimy (adj) [covered with grime]
smutsig (a) [moral] foul (a) [moral]
smutsig (a) [moral] sordid (a) [moral]
smutsig (a) [plats] sordid (a) [plats]
smutsig (a) [moral] squalid (a) [moral]
smutsig (a) [plats] squalid (a) [plats]
smutsig (a) [jord] soiled (a) [jord] (formal)
smutsig (adj) [dirty, soiled or foul] unclean (adj) [dirty, soiled or foul]
smutsig (a) [moral] filthy (a) [moral]
smutsig (a) [kommentar] lewd (a) [kommentar]
smutsig (a) [kommentar] obscene (a) [kommentar]
smutsig (a) [kommentar] vulgar (a) [kommentar]
smutsig (adj) [covered with filth; very dirty] filthy (adj) [covered with filth; very dirty]
smutsig (a) [kommentar] filthy (a) [kommentar]
smutsig (a) [lortig] filthy (a) [lortig]
smutsig (a) [skor] muddy (a) [skor]
smutsig (a) [kommentar] bawdy (a) [kommentar]
smutsig dirty
smutsig (adj adv v) [covered with or containing dirt] dirty (adj adv v) [covered with or containing dirt]
smutsig (a) [kommentar] dirty (a) [kommentar]
smutsig (a) [lortig] dirty (a) [lortig]
smutsig (a) [smutsfärgad] dirty (a) [smutsfärgad]
smutsig dingy
smutsig (a) [smutsfärgad] dingy (a) [smutsfärgad]
smutsig squalid
smutsig filthy
smutsig sordid