Söktermen smyg- har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
smyg- (a) [aktivitet] secret (a) [aktivitet]
smyg- (a) [aktivitet] clandestine (a) [aktivitet]
smyg- (a) [aktivitet] hidden (a) [aktivitet]
smyg- (a) [aktivitet] veiled (a) [aktivitet]
smyg- surreptitious
SV Svenska EN Engelska
smyg- (a) [bedrägeri] hole-and-corner (a) [bedrägeri]
SV Synonymer för smyg- EN Översättningar
oklar [förtäckt] indistinct
dunkel [förtäckt] n dim
hemlig [förtäckt] privy
svävande [förtäckt] obscure
förskönande [förtäckt] n garnishment
eufemistisk [förtäckt] euphemistic