Söktermen Snow White and the Seven Dwarfs har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för snow

snow snö (u)
snow (n) [meteorology] snö (n) [meteorology] (u)
snow (v) [meteorology]
  • snowed
snöa (v) [meteorology]
  • snöad
snow (n v) [TV noise] myrornas krig (n v) [TV noise] (n v)

EN SV Översättningar för white

white vitt
white (n) [color] vitt (n) [color]
white vit
white (adj n) [Caucasian] vit (adj n) [Caucasian]
white (a) [color] vit (a) [color]
white (a) [skin] vit (a) [skin]
white (a) [skin] blek (a) [skin]
white (n) [egg] vita (n) [egg] (u)
white (adj n) [Caucasian] ljushyllt (adj n) [Caucasian]
white (adj n) [Caucasian] ljushyad (adj n) [Caucasian] (adj n)

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för seven

seven (num n) [a card bearing seven pips] sjua (num n) [a card bearing seven pips] (u)
seven (n) [cardinal number] sjua (n) [cardinal number] (u)
seven sju
seven (a) [cardinal number] sju (a) [cardinal number]