Söktermen sole har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
sole (a) [exclusive] ensam (a) [exclusive]
sole (a) [general] ensam (a) [general]
sole (a) [exclusive] enda (a) [exclusive]
sole (a) [general] enda (a) [general]
sole (a) [number] enda (a) [number]
EN Engelska SV Svenska
sole (n v adj) [bottom of a shoe or boot] sula (n v adj) [bottom of a shoe or boot]
sole (n) [shoes] sula (n) [shoes]
sole (v) [shoes] sula (v) [shoes]
sole (v) [shoes] halvsula (v) [shoes]
sole (n) [anatomy] fotsula (n) [anatomy] (u)
sole (n) [ichthyology] sjötunga (n) [ichthyology] (u)
sole (n v adj) [bottom of a shoe or boot] skosula (n v adj) [bottom of a shoe or boot] (n v adj)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för sole SV Översättningar
solitary [property] đơn độc (n adj)
one [property] một
alone [only] một mình
bottom [position] đáy
simple [attribution] giản dị
unique [isolated] độc nhất vô nhị (adj)
restrictive [exclusive] hạn chế (adj)