Söktermen solid har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
solid (a) [möbler] substantial (a) [möbler]
solid (a) [fast] firm (a) [fast]
solid solid
solid (a) [fast] solid (a) [fast]
solid (a) [föremål] solid (a) [föremål]
SV Svenska EN Engelska
solid (a) [möbler] solid (a) [möbler]
solid sound
SV Synonymer för solid EN Översättningar
vederhäftig [tillförlitlig] solvent
pålitlig [tillförlitlig] trustworthy
sann [tillförlitlig] for real (adj adv)
hederlig [tillförlitlig] honourable
sannolik [tillförlitlig] probable
gedigen [tillförlitlig] genuine
kanonisk [tillförlitlig] canonical
trovärdig [tillförlitlig] credible
hållbar [motståndskraftig] sustainable
härdig [motståndskraftig] hardy
tålig [motståndskraftig] patient
beständig [motståndskraftig] uniform
grov [tung] rough
stadig [tung] staid
kraftig [tung] stalwart
bastant [tung] burly
massiv [tung] massive
ofarlig [säker] harmless
rejäl [ordentlig] sure
stabil [ordentlig] stable
EN Engelska SV Svenska
solid (a) [möbler] substantial (a) [möbler]
solid (a) [fast] firm (a) [fast]
solid solid
solid (a) [fast] solid (a) [fast]
solid (a) [föremål] solid (a) [föremål]
solid (a) [möbler] solid (a) [möbler]
solid sound

Engelska Svenska översättingar