Söktermen solve har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
solve (v) [problem]
 • solved
 • solve
 • solve
 • solved
 • solved
lösa (v) [problem]
 • löst
solve (v) [to find an answer or solution]
 • solved
 • solve
 • solve
 • solved
 • solved
lösa (v) [to find an answer or solution]
 • löst
solve
 • solved
 • solve
 • solve
 • solved
 • solved
tyda
 • tydd

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för solve SV Översättningar
resolve [straighten out] lösa
settle [straighten out] ordna
compromise [straighten out] kompromiss (u)
answer [action] besked
explain [action] förklara
fix [action] häfta
work [action] fungera
decipher [interpretation] tyda
interpret [interpretation] översätta
decode [interpretation] avkoda
unravel [interpretation] rämna
clear up [interpretation] utreda
elucidate [interpretation] belysa
untangle [interpretation] trassla upp
survey [activity] överblicka
reckon [activity] tror
estimate [activity] ungefärligt värde {n}
calculate [activity] räkna ut
guess [activity] (informal gissning (u)
disclose [resolve] uppdaga