Söktermen solvent har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
solvent (a) [handel - rätt] solvent (a) [handel - rätt]
SV Synonymer för solvent EN Översättningar
trovärdig [pålitlig] credible
vederhäftig [pålitlig] solvent
säker [pålitlig] sure
ansvarig [pålitlig] answerable
likvid [betalningsberedd] payment
välmående [välbeställd] well-being
välsituerad [välbeställd] well-to-do (informal)
förmögen [välbeställd] affluent
rik [välbeställd] fat
solid [välbeställd] solid
tät [välbeställd] dense
välbärgad [välbeställd] affluent
seriös [solid] serious
rejäl [solid] sure
reell [solid] real
gedigen [solid] genuine
pålitlig [vederhäftig] trustworthy
redbar [vederhäftig] honorable
trygg [vederhäftig] safe from
sund [vederhäftig] n salubrious (formal)
EN Engelska SV Svenska
solvent (a) [handel - rätt] solvent (a) [handel - rätt]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för solvent SV Översättningar
well-off [having one's own finances] de välbärgade (p)
affluent [having one's own finances] välbärgad
wealthy [having one's own finances] välbärgade
rich [having one's own finances] rik
well-to-do [having one's own finances] (informal välsituerad
independent [having one's own finances] självständig
suspension [homogenous mixture] avstängning
emulsion [homogenous mixture] emulsion (u)
mixture [homogenous mixture] blandning {n}
solution [homogenous mixture] lösning (u)
water [liquid] vatten {n}
alcohol [liquid] sprit (u)
sound [able to pay one's debts] solid