Söktermen som en blixt från klar himmel har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
som en blixt från klar himmel (n) [something totally unexpected] bolt from the blue (n) [something totally unexpected] (n)

SV EN Översättningar för som

som like (formal)
som (o) [jämförelse] like (o) [jämförelse] (formal)
som (o) [konjunktion] like (o) [konjunktion] (formal)
som (o) [preposition] like (o) [preposition] (formal)
som (o) [som t ex] like (o) [som t ex] (formal)
som (o) [sätt] like (o) [sätt] (formal)
som (o) [som t ex] such as (o) [som t ex]
som (o) [jämförelse] as (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] as (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] as (o) [liksom]

SV EN Översättningar för en

en (a) [indefinit determinant] some (a) [indefinit determinant]
en (o) [opersonlig] you (o) [opersonlig]
en (a) [allmän] one (a) [allmän]
en (a) [grundtal] one (a) [grundtal]
en (o) [grundtal] one (o) [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] one (a) [indefinit determinant]
en (a) [indefinit determinant] a certain (a) [indefinit determinant]
en a
en (a) [indefinit determinant] a (a) [indefinit determinant]
en (o) [obestämd artikel] a (o) [obestämd artikel]

SV EN Översättningar för blixt

blixt (u) lighting
blixt (v n adj) [burst of light] (u) flash (v n adj) [burst of light]
blixt (n) [fotografi] (u) flash (n) [fotografi]
blixt (u) lightning
blixt (n) [meteorologi] (u) lightning (n) [meteorologi]
blixt (n) [åskvigg] (u) lightning (n) [åskvigg]
blixt (n) [åskvigg] (u) flash of lightning (n) [åskvigg]
blixt (n) [åskvigg] (u) streak of lightning (n) [åskvigg]
blixt (n) [åskvigg] (u) thunderbolt (n) [åskvigg]
blixt (u) thunderbolt

SV EN Översättningar för från

från off
från (o) [ursprung] of (o) [ursprung]
från (o) [plats] from (o) [plats]
från (o) [tid] from (o) [tid]
från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
från (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]
från from

SV EN Översättningar för klar

klar (a) [färg] lively (a) [färg]
klar (a) [förklaring] clear (a) [förklaring]
klar (a) [himmel] clear (a) [himmel]
klar (a) [ljus] clear (a) [ljus]
klar (a) [tydlig] clear (a) [tydlig]
klar (a) [vatten] clear (a) [vatten]
klar (a) [färdig] finished (a) [färdig]
klar (a) [förklaring] definite (a) [förklaring]
klar (a) [argument] clear-cut (a) [argument]
klar (a) [förklaring] clear-cut (a) [förklaring]

SV EN Översättningar för himmel

himmel (n) [allmän] (u) sky (n) [allmän]
himmel (u) heaven
himmel (n) [allmän] (u) heaven (n) [allmän]
himmel (n) [religion] (u) heaven (n) [religion]
himmel (u) sky
SV Synonymer för som en blixt från klar himmel EN Översättningar
oväntad [plötslig] unheralded (adj)
oförmodad [plötslig] unexpected
oförutsedd [plötslig] not planned
överraskande [plötslig] surprisingly
med ens [plötsligt] suddenly
på en gång [plötsligt] cold turkey
i en blink [plötsligt] in half a shake
burdus [plötsligt] bluff
tvärt [plötsligt] suddenly
plötslig [plötsligt] sudden