Söktermen som får en att tappa andan har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
som får en att tappa andan (a) [allmän] breathtaking (a) [allmän]

SV EN Översättningar för som

som like (formal)
som (o) [jämförelse] like (o) [jämförelse] (formal)
som (o) [konjunktion] like (o) [konjunktion] (formal)
som (o) [preposition] like (o) [preposition] (formal)
som (o) [som t ex] like (o) [som t ex] (formal)
som (o) [sätt] like (o) [sätt] (formal)
som (o) [som t ex] such as (o) [som t ex]
som (o) [jämförelse] as (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] as (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] as (o) [liksom]

SV EN Översättningar för får

får (n) [animal] {n} sheep (n) [animal]
får (n) [zoologi] {n} sheep (n) [zoologi]
får {n} ovine
får {n} jumbuck
får {n} may
får {n} mayst
får {n} sheep

SV EN Översättningar för en

en (a) [indefinit determinant] some (a) [indefinit determinant]
en (o) [opersonlig] you (o) [opersonlig]
en (a) [allmän] one (a) [allmän]
en (a) [grundtal] one (a) [grundtal]
en (o) [grundtal] one (o) [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] one (a) [indefinit determinant]
en (a) [indefinit determinant] a certain (a) [indefinit determinant]
en a
en (a) [indefinit determinant] a (a) [indefinit determinant]
en (o) [obestämd artikel] a (o) [obestämd artikel]

SV EN Översättningar för att

att to
att (o) [konjunktion] that (o) [konjunktion]
att that

SV EN Översättningar för tappa

tappa (v) [fat]
 • tappad
tap (v) [fat]
 • tapped
 • tap
 • tap
 • tapped
 • tapped
tappa
 • tappad
drop
 • dropped
 • drop
 • drop
 • dropped
 • dropped
tappa (v) [föremål]
 • tappad
drop (v) [föremål]
 • dropped
 • drop
 • drop
 • dropped
 • dropped
tappa (v) [ornitologi]
 • tappad
shed (v) [ornitologi]
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
tappa (v) [teknisk]
 • tappad
mortise (v) [teknisk]
 • mortised
 • mortise
 • mortise
 • mortised
 • mortised
tappa
 • tappad
lose
 • lost
 • lose
 • lose
 • lost
 • lost
tappa (v) [föremål] let fall (v) [föremål]
tappa (v) [ornitologi]
 • tappad
molt (v) [ornitologi]
 • molted
 • molt
 • molt
 • molted
 • molted
tappa let fall