Söktermen som inte har sinne för humor har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
som inte har sinne för humor (a) [karaktär] humorless (a) [karaktär]

SV EN Översättningar för som

som like (formal)
som (o) [jämförelse] like (o) [jämförelse] (formal)
som (o) [konjunktion] like (o) [konjunktion] (formal)
som (o) [preposition] like (o) [preposition] (formal)
som (o) [som t ex] like (o) [som t ex] (formal)
som (o) [sätt] like (o) [sätt] (formal)
som (o) [som t ex] such as (o) [som t ex]
som (o) [jämförelse] as (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] as (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] as (o) [liksom]

SV EN Översättningar för inte

inte (o) [allmän] not (o) [allmän]
inte (contraction n) [do not] don't (contraction n) [do not]
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
inte not

SV EN Översättningar för har

här (o) [plats] this (o) [plats]
här (o) [plats] this place (o) [plats]
här army
här here
här (o) [läge] here (o) [läge]

SV EN Översättningar för sinne

sinne (n) [hjärna] {n} mind (n) [hjärna]
sinne (n) [känslor] {n} mind (n) [känslor]
sinne {n} sense
sinne (n) [allmän] {n} sense (n) [allmän]
sinne (n v) [conscious awareness] {n} sense (n v) [conscious awareness]
sinne (n) [fysiologi] {n} sense (n) [fysiologi]
sinne (n) [riktning] {n} sense (n) [riktning]
sinne (n) [riktning] {n} feel (n) [riktning]
sinne {n} mind

SV EN Översättningar för för

för too
för (o) [grad] too (o) [grad]
för (o) [grad] overly (o) [grad]
för (o) [grund] as (o) [grund]
för (o) [allmän] to (o) [allmän]
för (o) [till ära för] to (o) [till ära för]
för (o) [grund] because (o) [grund]
för (o) [grund] because of the fact that (o) [grund]
för (o) [grund] as a result of (o) [grund]
för (o) [grund] on account of (o) [grund]

SV EN Översättningar för humor

humor (n) [karaktär] (u) humor (n) [karaktär]
humor (u) humour