Söktermen som ser bra ut har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
som ser bra ut (a) [person] good-looking (a) [person]

SV EN Översättningar för som

som like (formal)
som (o) [jämförelse] like (o) [jämförelse] (formal)
som (o) [konjunktion] like (o) [konjunktion] (formal)
som (o) [preposition] like (o) [preposition] (formal)
som (o) [som t ex] like (o) [som t ex] (formal)
som (o) [sätt] like (o) [sätt] (formal)
som (o) [som t ex] such as (o) [som t ex]
som (o) [jämförelse] as (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] as (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] as (o) [liksom]

SV EN Översättningar för ser

SV EN Översättningar för bra

bra (a) [fysiskt tillstånd] fine (a) [fysiskt tillstånd]
bra (a) [klok] wise (a) [klok] (arch.)
bra (o) [grad] thoroughly (o) [grad]
bra (a) [allmän] good (a) [allmän]
bra (a) [hälsa] good (a) [hälsa]
bra (a) [skicklighet] good (a) [skicklighet]
bra (o) [grad] quite (o) [grad]
bra (o) [allmän] well (o) [allmän]
bra (o) [grad] well (o) [grad]
bra (o) [sätt] well (o) [sätt]

SV EN Översättningar för ut

ut (o) [riktning] outward (o) [riktning]
ut (o) [tid] through (o) [tid] (informal)
ut (o) [tid] till the end of (o) [tid]
ut out
ut (o) [riktning] outwards (o) [riktning]