Söktermen Songs of Faith and Devotion Live har 2 resultat

SV EN Översättningar för and

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för faith

faith (n) [confidence] tillit (n) [confidence] (u)
faith (n) [religion] tro (n) [religion]
faith lära
faith (n) [confidence] tilltro (n) [confidence] (u)
faith (n) [confidence] förtroende (n) {n} [confidence]
faith religion (u)

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för devotion

devotion (n) [job] hängivenhet (n) [job] (u)
devotion (n) [devoutness] fromhet (n) [devoutness] (u)
devotion (n) [devoutness] gudfruktighet (n) [devoutness] (u)
devotion (n) [devoutness] andäktighet (n) [devoutness] (u)
devotion (n) [duty] tillgivenhet (n) [duty] (u)
devotion (n) [person] tillgivenhet (n) [person] (u)
devotion andakt

EN SV Översättningar för live

live (a) [general] i livet (a) [general]
live (a) [general] levande (a) [general]
live vistas
live
 • lived
 • live
 • live
 • lived
 • lived
bo
 • bodd
live (v) [residence]
 • lived
 • live
 • live
 • lived
 • lived
bo (v) [residence]
 • bodd
live (v) [residence] vara bosatt (v) [residence]
live (v) [person]
 • lived
 • live
 • live
 • lived
 • lived
leva (v) [person]
 • levd