Söktermen Sonic the Hedgehog CD har 2 resultat

SVEN Översättningar för cd

CD (n)[musik](u) CD (n)[musik]
CD (n)[musik](u) compact disc (n)[musik]
CD (n)[musik](u) compact disk (n)[musik]
CD (u) Compact Disc
CD (u) CD

ENSV Översättningar för sonic

sonic (a)[physics] ljud- (a)[physics]
sonic (a)[physics] sonisk (a)[physics]

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för hedgehog

hedgehog igelkott (u)
hedgehog (n)[zoology] igelkott (n)[zoology](u)

ENSV Översättningar för cd

CD CD (u)
CD (n)[music] CD (n)[music](u)
CD (n)[music] Compactdisc (n)[music](u)