Söktermen sorg har 17 resultat
SVSvenskaENEngelska
sorg(n)[sadness](u) grief(n)[sadness]
sorg(n)[känslor](u) woe(n)[känslor](literature)
sorg(n)[grief; sorrow; misery; heavy calamity](u) woe(n)[grief; sorrow; misery; heavy calamity](literature)
sorg(n)[begravning](u) mourning(n)[begravning]
sorg(n)[känslor](u) sadness(n)[känslor]
SVSvenskaENEngelska
sorg(n)[känslor](u) sorrow(n)[känslor]
sorg(n)[känsla](u) grief(n)[känsla]
sorg(n)[begravning](u) grief(n)[begravning]
sorg(u) grief
sorg(n)[känslomässigt tillstånd](u) suffering(n)[känslomässigt tillstånd]
sorg(n)[känslomässigt tillstånd](u) pain(n)[känslomässigt tillstånd]
sorg(n)[känslomässigt tillstånd](u) affliction(n)[känslomässigt tillstånd]
sorg(n)[känslomässigt tillstånd](u) regret(n)[känslomässigt tillstånd]
sorg(u) sorrow
sorg(u) sadness
sorg(u) mourning
sorg(u) distress
SVSynonymer för sorgENÖversättningar
katastrof[olycka](udisaster
kval[dysterhet]nagony
smärta[dysterhet](upang
nedstämdhet[dysterhet](udiscouragement
beklämning[dysterhet](uanxiety
bedrövelse[oro]ngrief
ängslan[oro](u (invariable)nervousness
fruktan[oro](invariablefright
farhåga[oro](ufear
börda[oro](uburden
kors[oro]ngee
bekymmer[oro]nanxiety
lidande[pina]nsuffering
tortyr[pina](utorture
vånda[pina](uagony
plåga[pina]torment
deltagande[sinnesrörelse]nparticipation
medlidande[sinnesrörelse]ncompassion
sentimentalitet[sinnesrörelse](usentimentality(pej.)
känsla[sinnesrörelse](ufeeling