Söktermen spännande har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
spännande (a) [upphetsande] thrilling (a) [upphetsande]
spännande (a) [uppmärksamhet] arresting (a) [uppmärksamhet]
spännande (a) [uppmärksamhet] interesting (a) [uppmärksamhet]
spännande (a) [uppmärksamhet] striking (a) [uppmärksamhet]
spännande (a) [uppmärksamhet] attracting attention (a) [uppmärksamhet]
SV Svenska EN Engelska
spännande stirring
spännande (a) [situation] stirring (a) [situation]
spännande (adj) [causing excitement] exciting (adj) [causing excitement]
spännande (a) [upphetsande] exciting (a) [upphetsande]
spännande (a) [situation] eventful (a) [situation]
spännande thrilling
spännande exciting
SV Synonymer för spännande EN Översättningar
fascinerande [entusiasmerande] fascinating
hänförande [entusiasmerande] delighting
absorberande [entusiasmerande] absorptive
upplivande [entusiasmerande] vivacity
medryckande [entusiasmerande] inspiring
rivande [kryddad] n grating
pikant [kryddad] zesty
mustig [kryddad] juicy
hårresande [kryddad] shocking
melodramatisk [kryddad] melodramatic
rafflande [kryddad] thrilling
livfull [laddad] spirited
dramatisk [laddad] dramatic
intagande [intressant] n taking
magnetisk [intressant] magnetic
fängslande [intressant] n incarceration (formal)
underhållande [intresseväckande] n amusing
tilldragande [intresseväckande] attractive
roande [intresseväckande] diversionary
intressant [intresseväckande] interesting