Söktermen speech har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
speech tal {n}
speech (n) [action] tal (n) {n} [action]
speech (n) [an oration, session of speaking] tal (n) {n} [an oration, session of speaking]
speech (n) [formal] tal (n) {n} [formal]
speech (n) [formal] anförande (n) {n} [formal]
EN Engelska SV Svenska
speech (n) [formal] föredrag (n) {n} [formal]
speech (n) [action] talande (n) {n} [action]
speech (n) [general] språk (n) {n} [general]
speech (n) [mental faculty] talförmåga (n) [mental faculty] (u)
speech anföring
speech talförmåga (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för speech SV Översättningar
address [lecture] địa chỉ
idiom [dialect] thành ngữ
terminology [dialect] thuật ngữ
language [dialect] tiếng nói
tongue [communication] lưỡi
expression [diction] biểu thức (n)
slang [diction] tiếng lóng (n v)
talk [language] nói
conversation [language] (cuộc) đối thoại (n v)