Söktermen speech har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
speech tal {n}
speech (n) [action] tal (n) {n} [action]
speech (n) [an oration, session of speaking] tal (n) {n} [an oration, session of speaking]
speech (n) [formal] tal (n) {n} [formal]
speech (n) [formal] anförande (n) {n} [formal]
EN Engelska SV Svenska
speech (n) [formal] föredrag (n) {n} [formal]
speech (n) [action] talande (n) {n} [action]
speech (n) [general] språk (n) {n} [general]
speech (n) [mental faculty] talförmåga (n) [mental faculty] (u)
speech anföring
speech talförmåga (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för speech SV Översättningar
discourse [lecture] (formal tal {n}
sermon [lecture] betraktelse
oration [lecture] oration (u)
address [lecture] utanskrift
idiom [dialect] språkegenhet
jargon [dialect] rotvälska (u)
lingo [dialect] fikonspråk {n}
terminology [dialect] terminologi (u)
vernacular [dialect] folkspråk (n adj)
language [dialect] tungomål
rhetoric [communication] retorik (u)
tongue [communication] tunga (u)
prose [communication] prosa (u)
poetry [communication] dikter
phraseology [diction] fraseologi (u)
expression [diction] uttryck {n}
slang [diction] slang (u)
style [diction] titulera
lecture [address] föreläsa
recitation [address] deklamation (u)