Söktermen Spread har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
Spread Bid-offer spread
EN Engelska SV Svenska
spread (n) [bread] pasta (n) [bread] (u)
spread (n) [bread] bredbart pålägg (n) {n} [bread]
spread breda ut
spread (v) [distance] breda ut sig (v) [distance]
spread (v) [general] sprida sig (v) [general]
spread (v) [distance] sträcka sig (v) [distance]
spread (v) [diffuse] sprida (v) [diffuse]
spread (v) [news] sprida (v) [news]
spread (v) [rumor] sprida (v) [rumor]
spread (v) [rumor] trumpeta ut (v) [rumor]
spread utbredning (u)
spread (v) [butter] breda (v) [butter]
spread (n) [action] spridning (n) [action] (u)
spread (v) [diffuse] utbreda (v) [diffuse]
spread (n) [action] spridande (n) {n} [action]

Engelska Svenska översättingar