Söktermen ställning har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
ställning (n) [rang] (u) position (n) [rang]
ställning (u) attitude
ställning (n) [person] (u) capacity (n) [person]
ställning (n) [konstruktion] (u) scaffold (n) [konstruktion]
ställning (n) [person] (u) function (n) [person]
SV Svenska EN Engelska
ställning (n) [konkurrens] (u) score (n) [konkurrens]
ställning (u) situation
ställning (n) [konstruktion] (u) scaffolding (n) [konstruktion]
ställning (n) [militärisk] (u) emplacement (n) [militärisk]
ställning (u) rack
ställning (n) [rang] (u) status (n) [rang]
ställning (u) position
ställning (u) gantry
ställning (u) status
SV Synonymer för ställning EN Översättningar
situation [läge] (u situation
förhållanden [läge] n course of events
belägenhet [läge] (u plight
författning [läge] (u constitution
stämning [läge] (u ambiance
lott [läge] (u lot
villkor [läge] n condition
kasus [läge] (invariable grammatical case (n)
tillstånd [läge] n state
stöd [stativ] n grace
trefot [stativ] (u tripod
tripod [stativ] (u tripod
pose [hållning] (u pose
kroppsställning [hållning] stance
attityd [hållning] (u attitudes
jobb [anställning] n employment
tjänst [anställning] (u favor
befattning [anställning] (u post
yrke [anställning] n occupation
post [anställning] (u mail