Söktermen stämma med har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
stämma med (v) [beskrivning] fit (v) [beskrivning]
stämma med (v) [beskrivning] match (v) [beskrivning]
stämma med (v) [uttalande] agree with (v) [uttalande]
stämma med (v) [beskrivning] correspond to (v) [beskrivning]
stämma med (v) [uttalande] square with (v) [uttalande]
stämma med (v) [uttalande] tally with (v) [uttalande]

SV EN Översättningar för stämma

stämma voice
stämma (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc] correspond (v) [To be equivalent or similar in character, quantity, quality, origin, structure, function etc]
stämma (v) [musik - instrument] tune (v) [musik - instrument]
stämma (v) [rättsvetenskap] sue (v) [rättsvetenskap]
stämma (v) [to file a legal action] sue (v) [to file a legal action]
stämma stems
stämma sue
stämma tune

SV EN Översättningar för med

med too
med (adv) [likewise] too (adv) [likewise]
med alongside
med also
med (o) [division] by (o) [division]
med (o) [medel] by (o) [medel]
med (o) [multiplikation] by (o) [multiplikation]
med (o) [resa] by (o) [resa]
med (o) [allmän] of (o) [allmän]
med (o) [position] topped with (o) [position]
SV Synonymer för stämma med EN Översättningar
närma sig [överensstämma med] approach
likna [överensstämma med] resemble
passa ihop med [bilda motsvarighet till] be consistent with
matcha [bilda motsvarighet till] match
motsvara [bilda motsvarighet till] correspond
gå ihop med [passa ihop] go with
sammanfalla [passa ihop] coincide
korrespondera [passa ihop] correspond
konvergera [passa ihop] converge
täcka [passa ihop] defray (formal)
överensstämma [passa ihop] coincide