Söktermen stämning har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
stämning (n) [allmän] (u) ambience (n) [allmän]
stämning (u) atmosphere
stämning (n) [allmän] (u) atmosphere (n) [allmän]
stämning (n) [allmän] (u) ambiance (n) [allmän]
stämning (n) [particular mood or atmosphere of an environment] (u) ambiance (n) [particular mood or atmosphere of an environment]
SV Svenska EN Engelska
stämning (u) sentiment (formal)
stämning (n) [rättsvetenskap] (u) process (n) [rättsvetenskap]
stämning (u) mood
stämning (n) [känslor] (u) mood (n) [känslor]
stämning (n) [rättsvetenskap] (u) subpoena (n) [rättsvetenskap]
stämning (n) [rättsvetenskap] (u) subpena (n) [rättsvetenskap]
stämning (n) [rättsvetenskap] (u) summons (n) [rättsvetenskap]
stämning (u) writ
SV Synonymer för stämning EN Översättningar
situation [läge] (u situation
förhållanden [läge] n course of events
ställning [läge] (u rack
belägenhet [läge] (u plight
författning [läge] (u constitution
lott [läge] (u lot
villkor [läge] n condition
kasus [läge] (invariable grammatical case (n)
tillstånd [läge] n state
tonfall [klangfärg] accent
nyans [klangfärg] (u nuance
schattering [klangfärg] shading
skiftning [klangfärg] (u tinge
dragning [klangfärg] (u traction
stil [klangfärg] (u swag
valör [klangfärg] (u face value
karaktär [klangfärg] (u character
prägel [klangfärg] imprint
ton [klangfärg] (u tonne
inställning [åsikt] (u attitude