Söktermen störning har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
störning (u) jamming
störning (n) [medicin] (u) disorder (n) [medicin]
störning (u) disturbance
störning (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness] (u) disturbance (n) [''(psychology)'' serious mental imbalance or illness]
störning (n) [meteorologi] (u) disturbance (n) [meteorologi]
SV Svenska EN Engelska
störning (n) [radio - television] (u) disturbance (n) [radio - television]
störning (n) [splittring] (u) disturbance (n) [splittring]
störning (n) [medicin] (u) ailment (n) [medicin]
störning (n) [splittring] (u) disruption (n) [splittring]
störning (n) [splittring] (u) disarrangement (n) [splittring]
störning (n) [radio - television] (u) interference (n) [radio - television]
SV Synonymer för störning EN Översättningar
rubbning [avbrott] disturbance
oordning [avbrott] (u disorder
överton [dissonans] (u overtone
oenighet [slitning] (u disagreement
konflikt [slitning] (u tangle
motsättning [slitning] (u opposition
dissonans [slitning] (u discord
växelverkan [överlagring] n interaction