Söktermen stadium har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
stadium (n) [utveckling] {n} stage (n) [utveckling]
stadium (n) [utveckling] {n} phase (n) [utveckling]
SV Synonymer för stadium EN Översättningar
grad [nivå] (u burr
trappsteg [nivå] n step
del [länk] (u portion
avdelning [länk] (u compartment
beståndsdel [länk] (u ingredient
moment [länk] n moment
parti [länk] n match - to merry
led [länk] (u joint (slang)
ögonblick [tidpunkt] n instand
klass [ståndpunkt] (u swag
standard [ståndpunkt] (u default
horisont [ståndpunkt] (u horizon
tröskel [ståndpunkt] (u threshold
nivå [ståndpunkt] (u level
epok [tidsskede] (u epoch
tid [tidsskede] (u time
era [tidsskede] (u era
tidrymd [tidsskede] lapse
tidevarv [tidsskede] n era
ålder [tidsskede] (u age
EN Engelska SV Svenska
stadium (n) [utveckling] {n} stage (n) [utveckling]
stadium (n) [utveckling] {n} phase (n) [utveckling]