Söktermen stånd har 28 resultat
SV Svenska EN Engelska
stånd (n) [marknad] {n} stand (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} market booth (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} market stall (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} booth (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} stall (n) [marknad]
SV Svenska EN Engelska
stånd {n} erection
stånd {n} hard-on
SV Synonymer för stand EN Översättningar
tillstånd [beskaffenhet] n tilstand
grad [plats] (u valens (n)
ställning [plats] (u standpunkt (v n)
klass [plats] (u sfære (n)
ordning [plats] (u ordning
prestige [plats] (u facade
värdighet [plats] (u værdighed (n)
kast [socialgrupp] n kaste
form [tillstånd] (u form (n v)
underhåll [tillstånd] n hustrubidrag (n)
skikt [samhällsklass] n lag (n v)
skiva [bänk] skive (n v)
bord [bänk] n bord {n}
disk [bänk] (u skranke (n adv v adj)
plats [samhällsställning] (u rum {n}
anseende [samhällsställning] n facade
kiosk [salustånd] butik
position [samhällsgrupp] (u standpunkt (v n)
börd [samhällsgrupp] (u familie
EN Engelska SV Svenska
stand (v) [rule] fortfarande gälla (v) [rule]
stand (n) [law] vittnesbås (n) {n} [law]
stand (v) [posture] stå upprätt (v) [posture]
stand stativ {n}
stand (n) [market] salustånd (n) {n} [market]
stand (n) [vehicles] hållplats (n) [vehicles] (u)
stand (v) [posture]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
stå (v) [posture]
 • stådd
stand ställ {n}
stand (n) [market] stånd (n) {n} [market]
stand (v) [rule] vara giltig (v) [rule]
stand (v) [rule] stå fast (v) [rule]
stand (v) [mental condition]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla (v) [mental condition]
 • tåld
stand
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
bestå
 • bestådd
stand (n) [vehicles] station (n) [vehicles] (u)
stand (v) [mental condition] stå ut med (v) [mental condition]
stand (v) [mental condition]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
fördra (v) [mental condition]
 • fördragen
stand (v) [mental condition]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tolerera (v) [mental condition]
 • tolererad
stand (v) [pain]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
utstå (v) [pain]
 • utstådd
stand (v) [pain]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
uthärda (v) [pain]
 • uthärdad
stand (v) [person]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla (v) [person]
 • tåld
stand (v) [pain]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla (v) [pain]
 • tåld

Engelska Svenska översättingar