Söktermen stånd har 28 resultat
SV Svenska EN Engelska
stånd (n) [marknad] {n} stand (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} market booth (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} market stall (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} booth (n) [marknad]
stånd (n) [marknad] {n} stall (n) [marknad]
SV Svenska EN Engelska
stånd {n} erection
stånd {n} hard-on
SV Synonymer för stand EN Översättningar
skick [beskaffenhet] n state
utseende [beskaffenhet] n looks
kondition [beskaffenhet] (u condition
status [beskaffenhet] (u status
tillstånd [beskaffenhet] n state
grad [plats] (u burr
ställning [plats] (u rack
klass [plats] (u swag
ordning [plats] (u order
prestige [plats] (u prestige
värdighet [plats] (u dignity
inflytande [plats] n influence
rang [plats] (u rank
resning [erektion] (u stature (formal)
kast [socialgrupp] n caste
form [tillstånd] (u shape
omständigheter [tillstånd] (up circumstances
situation [tillstånd] (u situation
beskaffenhet [tillstånd] u condition
underhåll [tillstånd] n alimony
EN Engelska SV Svenska
stand (v) [rule] fortfarande gälla (v) [rule]
stand (n) [law] vittnesbås (n) {n} [law]
stand (v) [posture] stå upprätt (v) [posture]
stand stativ {n}
stand (n) [market] salustånd (n) {n} [market]
stand (n) [vehicles] hållplats (n) [vehicles] (u)
stand (v) [posture] stå (v) [posture]
stand ställ {n}
stand (n) [market] stånd (n) {n} [market]
stand (v) [rule] vara giltig (v) [rule]
stand (v) [rule] stå fast (v) [rule]
stand (v) [mental condition] tåla (v) [mental condition]
stand bestå
stand (n) [vehicles] station (n) [vehicles] (u)
stand (v) [mental condition] stå ut med (v) [mental condition]
stand (v) [mental condition] fördra (v) [mental condition]
stand (v) [mental condition] tolerera (v) [mental condition]
stand (v) [pain] utstå (v) [pain]
stand (v) [pain] uthärda (v) [pain]
stand (v) [person] tåla (v) [person]
stand (v) [pain] tåla (v) [pain]

Engelska Svenska översättingar