Söktermen stanna har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
stanna (v) [sluta fungera] die (v) [sluta fungera]
stanna (v) [rörelse] come to rest (v) [rörelse]
stanna (v) [person] stay behind (v) [person]
stanna (v) [person] remain (v) [person]
stanna (v) [person] halt (v) [person]
SV Svenska EN Engelska
stanna halt
stanna (v) [person] come to a stop (v) [person]
stanna (v) [fordon] come to a stop (v) [fordon]
stanna (v) [fordon] pull up (v) [fordon]
stanna (v) [sluta fungera] stop functioning (v) [sluta fungera]
stanna (v) [leave a road] turn off (v) [leave a road]
stanna (v) [tid] stay (v) [tid]
stanna (v) [plats] stay (v) [plats]
stanna (v) [allmän] stay (v) [allmän]
stanna (n v) [To continue to have a particular quality] stay (n v) [To continue to have a particular quality]
stanna (v) [person] stop (v) [person]
stanna (adv n v) [cause (something) to cease moving] stop (adv n v) [cause (something) to cease moving]
stanna (v) [bilar] stop (v) [bilar]
stanna stop
stanna stay
stanna abide
SV Synonymer för stanna EN Översättningar
befinna sig [uppehålla sig] be located
vistas [uppehålla sig] stay
finnas [uppehålla sig] be present
vara [uppehålla sig] last
bo [uppehålla sig] live
residera [uppehålla sig] reside (formal)
uppehålla [uppehålla sig] keep up
hejda [stoppa] stop
stämma [stoppa] voice
mota [stoppa] check
logera [sova] accommodate (formal)
övernatta [sova] stay the night
förvara [uppställa] store
parkera [uppställa] park
uppehålla sig [ha sitt hem] stay
husera [ha sitt hem] carry on
hyra [ha sitt hem] hire
röra sig [befinna sig] stir
stoppa [dreja bi] stop
göra uppehåll [dröja sig kvar] stop over