Söktermen ståte har 13 resultat
SV Synonymer för state EN Översättningar
vikare [sälhund] ringed seal
säl [sälhund] (u seal
EN Engelska SV Svenska
state (v) [say]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
uppge (v) [say]
 • uppgiven
state (v) [say]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
förklara (v) [say]
 • förklarad
state (n v) [a condition] tillstånd (n v) {n} [a condition]
state (n) [general] tillstånd (n) {n} [general]
state
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
påstå
 • påstådd
state (n) [general] skick (n) {n} [general]
state (v) [time]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
fastställa (v) [time]
 • fastställd
state stat (u)
state (n) [politics] stat (n) [politics] (u)
state (n) [politics] delstat (n) [politics] (u)
state
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
konstatera
 • konstaterad
state ståt {n}
state
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
andraga
 • andragen

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för state SV Översättningar
testify [speech] intyga
attest [speech] intyga
certify [speech] konstatera
plead [speech] yrka
maintain [speech] bibehålla
witness [speech] vittna
declare [speech] deklarera
swear [speech] svära
say [speech] yttra
affirm [speech] bejaka
assert [speech] påstå
aver [speech] (formal bestämt påstå
allege [speech] (formal påstå
contend [aver] (formal strida
asseverate [aver] betyga
predicament [circumstances] obehaglig situation (u)
condition [circumstances] villkor {n}
case [circumstances] hylsa (u)
plight [circumstances] belägenhet (u)
situation [circumstances] läge {n}