Söktermen statutory har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
statutory (a) [law] lagstadgad (a) [law]
statutory (adj) [relating to a statute] stadgeenlig (adj) [relating to a statute]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för statutory SV Översättningar
sanctioned [authorized] bekräftad
orthodox [authorized] ortodox
approved [authorized] antagen
authoritative [authorized] officiella
lawful [authorized] lagenlig
official [authorized] kvinnlig ämbetsman (u)
canonical [authorized] kanoniska
legal [based on constitution] giltiga
democratic [based on constitution] demokratisk
representative [based on constitution] representant (u)
constitutional [based on constitution] konstitutionell
judicial [law] rättslig
juridical [law] (formal rättslig
judiciary [law] domarna
forensic [law] juridisk
authorized [authorised] bemyndigad