Söktermen stigma har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
stigma (n) [figurativt] (u) stigma (n) [figurativt]
SV Synonymer för stigma EN Översättningar
brännmärke [fläck] n oparzenie {n}
EN Engelska SV Svenska
stigma (n) [botany] märke (n) {n} [botany]
stigma (n) [figuratively] stigma (n) [figuratively] (u)
stigma (n) [figuratively] brännmärke (n) {n} [figuratively]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för stigma SV Översättningar
slur [taint] bindebåge (n v)
disgrace [taint] smälek
flaw [taint] spricka
smirch [taint] fläck (u)
dishonour [taint] vanheder (u)
tarnish [taint] göra matt
blot [taint] fläck (u)
ignominy [shame] vanära
ridicule [shame] driva med
indignity [shame] kränkning (u)
contempt [shame] avsmak (u)
scandal [matter] anstöt (u)
infamy [matter] vanära
opprobrium [matter] (formal skymf (u)
shame [matter] synd
taint [derision] mellangård
stain [derision] betsa
earmark [mark of ownership] reservera
brand [mark of ownership] stigmatisera
blemish [thing] fläck (u)