Söktermen still har 22 resultat
ENEngelskaSVSvenska
still dock
still(a)[sound] tyst(a)[sound]
still(a)[sound] ostörd(a)[sound]
still(a)[wind] vindstilla(a)[wind]
still(o)[general] alltjämt(o)[general]
ENEngelskaSVSvenska
still(o)[general] fortfarande(o)[general]
still(o)[degree] fortfarande(o)[degree]
still(o)[quantity] ännu(o)[quantity]
still(o)[intensifier] ännu(o)[intensifier]
still(o)[general] ännu(o)[general]
still(o)[intensifier] ytterligare(o)[intensifier]
still(o)[but] men(o){n}[but]
still(o)[conjunction] likväl(o)[conjunction]
still(a)[movement] orörlig(a)[movement]
still(a)[wind]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla(a)[wind]
 • stillad
still(a)[sound]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla(a)[sound]
 • stillad
still(a)[sound] lugn(a){n}[sound]
still än
still(o)[but] emellertid(o)[but]
still(o)[but] men ändå(o)[but]
still(o)[intensifier] ändå(o)[intensifier]
still(o)[conjunction] ändå(o)[conjunction]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för stillSVÖversättningar
as yet[yet]hitintills
quiet[action]stillsam
calm[action]stilla
repose[action](formalro(u)
pacify[action]tysta
tranquillize[action]stilla
rest[action]ro(u)
compose[action]utarbeta
settle[action]ordna
chilly[property]kylig
inert[property]trög
icy[property]isande
dead[property]dåd
frigid[property]kylig
frosty[property]rimfrostklädd
arctic[property]arktisk
Arctic[chilly]arktisk
soften[pacify]avhärda
subdue[pacify]kuva
assuage[pacify]blidka