Söktermen still har 22 resultat
EN Engelska SV Svenska
still dock
still (a) [sound] tyst (a) [sound]
still (a) [sound] ostörd (a) [sound]
still (a) [wind] vindstilla (a) [wind]
still (o) [general] alltjämt (o) [general]
EN Engelska SV Svenska
still (o) [general] fortfarande (o) [general]
still (o) [degree] fortfarande (o) [degree]
still (o) [quantity] ännu (o) [quantity]
still (o) [intensifier] ännu (o) [intensifier]
still (o) [general] ännu (o) [general]
still (o) [intensifier] ytterligare (o) [intensifier]
still (o) [but] men (o) {n} [but]
still (o) [conjunction] likväl (o) [conjunction]
still (a) [movement] orörlig (a) [movement]
still (a) [wind]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla (a) [wind]
 • stillad
still (a) [sound]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla (a) [sound]
 • stillad
still (a) [sound] lugn (a) {n} [sound]
still än
still (o) [but] emellertid (o) [but]
still (o) [but] men ändå (o) [but]
still (o) [intensifier] ändå (o) [intensifier]
still (o) [conjunction] ändå (o) [conjunction]

Engelska Svenska översättingar