Söktermen stilla har 36 resultat
SV Svenska EN Engelska
stilla (a) [vatten] serene (a) [vatten]
stilla quite
stilla halcyon
stilla
 • stillad
gentle
 • gentled
 • gentle
 • gentle
 • gentled
 • gentled
stilla (a) [lugn] peaceful (a) [lugn]
SV Svenska EN Engelska
stilla (a) [vatten] placid (a) [vatten]
stilla (a) [lugn] tranquil (a) [lugn]
stilla (a) [vatten] tranquil (a) [vatten]
stilla (a) [lugn] serene (a) [lugn]
stilla (v) [allmän]
 • stillad
tranquillize (v) [allmän]
 • tranquillized
 • tranquillize
 • tranquillize
 • tranquillized
 • tranquillized
stilla (o) [ljud] quietly (o) [ljud]
stilla (v) [värk]
 • stillad
allay (v) [värk] (formal)
 • allayed
 • allay
 • allay
 • allayed
 • allayed
stilla (a) [vind] windless (a) [vind]
stilla (a) [ljud] silent (a) [ljud]
stilla (o) [ljud] silently (o) [ljud]
stilla (o) [ljud] noiselessly (o) [ljud]
stilla (v) [blod]
 • stillad
staunch (v) [blod]
 • staunched
 • staunch
 • staunch
 • staunched
 • staunched
stilla (v) [blod]
 • stillad
stanch (v) [blod]
 • stanched
 • stanch
 • stanch
 • stanched
 • stanched
stilla (adj n v) [(of water) with little waves on the surface]
 • stillad
calm (adj n v) [(of water) with little waves on the surface]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [ljud]
 • stillad
still (a) [ljud]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla (a) [vind]
 • stillad
still (a) [vind]
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
stilla (v) [värk]
 • stillad
relieve (v) [värk]
 • relieved
 • relieve
 • relieve
 • relieved
 • relieved
stilla (v) [hunger]
 • stillad
satisfy (v) [hunger]
 • satisfied
 • satisfy
 • satisfy
 • satisfied
 • satisfied
stilla (v) [önskning]
 • stillad
satisfy (v) [önskning]
 • satisfied
 • satisfy
 • satisfy
 • satisfied
 • satisfied
stilla (v) [önskning]
 • stillad
assuage (v) [önskning]
 • assuaged
 • assuage
 • assuage
 • assuaged
 • assuaged
stilla
 • stillad
calm
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [aktivitet]
 • stillad
calm (a) [aktivitet]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [ljud]
 • stillad
calm (a) [ljud]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (a) [vind]
 • stillad
calm (a) [vind]
 • calmed
 • calm
 • calm
 • calmed
 • calmed
stilla (v) [hunger]
 • stillad
alleviate (v) [hunger]
 • alleviated
 • alleviate
 • alleviate
 • alleviated
 • alleviated
stilla (a) [aktivitet]
 • stillad
quiet (a) [aktivitet]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
stilla (a) [ljud]
 • stillad
quiet (a) [ljud]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
stilla (a) [vind]
 • stillad
quiet (a) [vind]
 • quieted
 • quiet
 • quiet
 • quieted
 • quieted
stilla (v) [allmän]
 • stillad
tranquilize (v) [allmän]
 • tranquilized
 • tranquilize
 • tranquilize
 • tranquilized
 • tranquilized
stilla pacific
stilla
 • stillad
still
 • stilled
 • still
 • still
 • stilled
 • stilled
SV Synonymer för stilla EN Översättningar
lindra [hjälpa] alleviate
lugna [hjälpa] pacify
vederkvicka [hjälpa] refresh
uppmuntra [hjälpa] encourage
trösta [hjälpa] solace (literature)
lugn [bullerfri] n calmness
fridfull [bullerfri] halcyon
ljudlös [bullerfri] noisless
dämpad [bullerfri] sober
sakta [bullerfri] slowly
omärklig [bullerfri] imperceptible
obemärkt [bullerfri] unobserved
pianissimo [bullerfri] pianissimo
tyst [bullerfri] tacit (formal)
svälja [hålla tillbaka] gulp
dämpa [hålla tillbaka] cushion
hejda [hålla tillbaka] check
kväva [hålla tillbaka] smother
stäcka [hålla tillbaka] stymie (formal)
undertrycka [hålla tillbaka] repress