Söktermen stint har ett resultat
EN Engelska SV Svenska
stint snåla med

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för stint SV Översättningar
duty [army] tjänst (u)
service [army] severing
play [art] gyckel {n}
skit [art] sketch (u)
act [art] dåd
routine [art] rutinmässig
piece [art] pjäs (u)
monograph [art] monografi (u)
sketch [art] skissera
shift [duration] (informal byte {n}
time [duration] stund (u)
bout [duration] omgång
hitch [duration] ryck {n}
tour [duration] turnera
turn [duration] övergå
trick [duration] tilltag {n}
spell [duration] varsla om
impersonation [performance] imitation (u)
scene [performance] uppträde
confinement [restraint] inskränkning (u)