Söktermen stjärna har 8 resultat
SVSvenskaENEngelska
stjärna(n)[skicklighet - man](u) whizz(n)[skicklighet - man](informal)
stjärna(n)[skicklighet - kvinna](u) ace(n)[skicklighet - kvinna](informal)
stjärna(n)[skicklighet - man](u) ace(n)[skicklighet - man](informal)
stjärna(n)[skicklighet - kvinna](u) expert(n)[skicklighet - kvinna]
stjärna(n)[skicklighet - man](u) expert(n)[skicklighet - man]
SVSvenskaENEngelska
stjärna(u) star
stjärna(n)[astronomi](u) star(n)[astronomi]
stjärna(n)[filmkonst - teater](u) star(n)[filmkonst - teater]
SVSynonymer för stjärnaENÖversättningar
kung[champion](ukonge
mästare[champion](uchampion
aktris[aktör](uskuespillerinde(n)
skådespelare[aktör](uskuespillerinde(n)
sol[planet](usol
måne[planet](umånen
asteroid[planet](uplanetoide
komet[planet](ukomet
gud[avgud]gud
hjälte[avgud](uhelt
favorit[avgud](ufavorit(n)
talang[primadonna](utalent{n}
etta[primadonna](uførst
planet[himlakropp](uplanet
asterisk[asterisk](ustjerne